Tycker du om att köra bil?
Träffa andra människor?
I så fall skall du köra Taxi.
Hel- eller deltid, arbetsmarknaden är i stort behov av förare.

2500:-
Vårt motto:
BÄSTA RESULTAT TILL LÄGSTA KOSTNAD
Enkla krav för att erhålla taxileg:
1. Du skall ha innehaft körkort i obruten följd under de senaste 2 åren eller inneha körkort klass D (buss).
2. Ha uppnått ålder av 21 år eller har Busskort (D).
3. Ha normal synskärpa, med eller utan glasögon/linser, måste uppgå till minst 0,5 på det sämsta ögat och 0,8 på det andra , ej vara enögd.

OBS! För punkt 1 och 2 gäller att prov på Trafikverket kan avläggas tidigare d v s före 21-årsdagen.

Utbildningen förlägger du enklast och till lägsta kostnaden hos:


Trafikverkets teoretiska prov består utav:

Kartläsning Delprov 1

Säkerhet och beteende Delprov 2
Lagstiftning Delprov 3

Samtliga frågor har fyra olika svarsalternativ endast ett av alternativen är rätt.

Körprov ingår även när man ska ha taxileg bokas på trafikverket.

VI vet vad utbildningen går ut på.
VI vet vilka krav Trafikverket ställer vid proven.
Det är i undantagsfall som någon av våra elever blir underkänd vid proven.

När du anmält dig till kurs bör du snarast ringa Trafikverkets tidsbeställning av prov för Taxileg. TEL. 0771-17 18 19
Tiden mellan beställning och avläggande av prov är oftast 2-3 v.

Kursavgift
Betalas vid kursstart.
Om ett företag eller myndighet bekostar din utbildning måste du medta betalningsbekräfterlse.


Om bostad önskas går det att ordna.

Vid anmälan till kursen skickas mer information.

För övriga frågor eller funderingar, ring gärna Jan, 0431-165 85 eller 0704-900 500

Professionell utbildning I proffsig miljö!

Kursledare: Jan Castello
Tel: 0431-165 85, mobil 0704-900 500
info@letsdrive.se


Kursen utförs enligt Alf Bengtssons koncept

Multidator © Engelholm